Treball de conflictesUn treball conflicte és un conflicte entre un empresari i els seus treballadors sobre les condicions (com ara les condicions d'ocupació, prestacions socials, hores de treball, contractació, salaris) per ser negociat en la negociació col·lectiva, o la implantació de ja acordat termesA través de la multi-canal, multi-nivell de promoció de polítiques i normes per a crear l'empresari conèixer la llei, els drets dels treballadors activistes conèixer un bon ambient social. Per millorar contínuament la seva capacitat operativa i nivells de servei, la càlida recepció de visitar la gent, laboral disputes l'admissibilitat de la demanda. Regular corporativa de pràctiques laborals, i promoure el compliment, d'acord a la gestió efectiva de prevenir i reduir la incidència de conflictes laborals i de masses d'emergències. Una festa per a la mediació de conflictes laborals, la Mà d'obra partit serveis que ha de prestar el municipi o comarca (ciutat) autoritat competent mediació aplicació Una de les parts en la controvèrsia abans de l'entrada òrgan Conveni Col·lectiu el que disposa l'Article Paràgraf (institucions), centres escolars que assisteixen a la mediació quan la seva agents haurà d'adjuntar el mateix Article, ha donat el seu consentiment formulari aprovat per la dreta de l'autoritat.

El primer municipi o comarca (ciutat) autoritat competent consideri necessaris per al treball de conflictes, pot ser l'oficina de mediació i notificar a les parts del treball disputes.

El primer i el paràgraf anterior, la mediació, la Mà d'obra partit ha dues o més persones, cada laboral partit serveis prestats per l'autoritat competent en matèria de mediació casos tenen jurisdicció. No establerts per la conciliació, les parts poden aplicar conjuntament a la municipal o comarcal (ciutat) les autoritats competents s'apliquen a l'arbitratge Però ajustant esdeveniments laboral conflictes, agències governamentals i organitzacions de la festa al tractat de la llei que preveu l'Article, paràgraf (institucions), a l'escola, i per l'autoritat del mateix Article aprovat prescrit, no s'aplicarà a l'arbitratge. Un treball disputa per la Mà d'obra partit és el segon paràgraf de l'Article, l'ajust de la mà d'obra de conflictes, qualsevol de les parts pot sol·licitar a la municipal o comarcal (ciutat) s'apliquen a l'arbitratge en el seu cas, amb la tercera causa de l'ajust matèria laboral conflictes, les parts no van poder acordar els termes de serveis essencials, qualsevol de les parts pot sol·licitar a la central autoritat competent de l'arbitratge.

Treball disputes amb el consentiment per escrit de les parts sense el consentiment de la mediació, l'especial del municipi o comarca (ciutat) autoritat competent per aplicar a l'arbitratge.

Ajust de la mà d'obra conflictes mitjançant la mediació allò no establert, el municipal o comarcal (ciutat) les autoritats competents de reconèixer els interessos de influents de la vida pública i greus de la natura, o a petició de la indústria de l'autoritat competent, d'acord amb la seva autoritat a l'arbitratge i notificar a les parts.