recurs de la sentència d’un tribunal d’apel·lació

i descrit com una famosa màxima. El Tribunal Europeu de Drets Humans primera fa referència a aquest dictamen — o una mica escurça i, per tant, més el·líptica versió d’ella — en la seva Belcourt v. Bèlgica sentència de de gener de, en què va afirmar que, encara que els dubtes que puguin sorgir sobre els satisfactòria naturalesa de la Belga sistema de»a la recerca de darrere de les aparences del Tribunal no trobar la realitat de la situació per ser de cap manera en conflicte amb aquest dret a un judici just (§). Trobar frases de concordança de frase