L’obertura de comptes bancaris per a no residents de la Prima de Banc

Una notarial còpia de l’extracte del registre estatal de sucursals i oficines de representació de l’estranger d’entitats jurídiques a la República de l’Azerbaidjan (si el compte està obert per a les sucursals i oficines de representació dels estrangers jurídiques) Original o còpia notarial de l’estatut aprovat d’acord amb la legislació de l’sucursals i oficines de representació de l’estranger d’entitats jurídiques (si el compte està obert per a les sucursals i oficines de representació dels estrangers jurídiques) de la Normativa). L’original del certificat-duplicats emesos per l’autoritat fiscal (excepte en els casos en què comptes oberts no estan relacionades amb l’activitat empresarial