estat lliure assessorament jurídic

L’ESTAT LLIURE D’ASSESSORAMENT JURÍDIC L’estat lliure d’assessorament jurídic inclou aquest tipus de serveis jurídics: La provisió d’informació legal; Prestació de consultes i aclariments sobre qüestions jurídiques; Preparació de les sol·licituds, queixes i altres documents legals (excepte els documents de naturalesa processal); Assistència a garantir una persona l’accés a la secundària assistència jurídica i mediació (tercer assistència en la solució pacífica de controvèrsies). Organització de lliure assessorament legal crea l’oportunitat de decidir lliurement i en un còmode entorn per aconseguir assequible i consulta gratuïta amb un advocat qualificat, per aprendre sobre els seus drets i llibertats i per la prevenció de

ESTAT LLIURE ASSESSORAMENT JURÍDIC

L’ESTAT LLIURE D’ASSESSORAMENT JURÍDIC L’hora habitual de la resposta a la Seva sol·licitud escrita i subjectes a trobar al seu ordinador. I, és raonable assumir, sempre que la pregunta es durant l’horari comercial. Sovint, si se us demana una pregunta difícil la resposta es pot donar després de — minuts. Aquesta vegada hem necessitat per a la sòlida formació i proves de la normativa de l’estat i regional. Li garantim complet anonimat d’acord amb la Llei Si us plau, tingueu en compte que el número de telèfon només hem d’aconseguir a través de Vostè i proporcionar una lliure consulta jurídica.