D’impostos a — Estats Units

Les declaracions d’impostos als Estats Units són els informes de la cnmv amb el Servei de rendes Internes (IRS) o amb l’estat o local de recaptació de l’agència (Califòrnia Franquícia de l’Impost Consell, per exemple) que conté la informació que s’utilitza per calcular l’irpf o altres tributs. Els impostos són generalment preparat mitjançant les formes previstes per l’IRS o altres disposicions aplicables fiscal autoritat. Sota la Internal Revenue Code retorna pot ser classificat com a bé de les declaracions d’impostos o la informació a la torna, encara que el terme ‘impost retorn»és de vegades usat per a descriure dos tipus