Tots els Advocats del món! Legal cafè amb advocats en línia.


SERVEIS JURÍDICS


SERVEIS JURÍDICS L'absència de qualsevol jurisprudència sobre aquesta qüestió indica, no és probable que aquest problema és urgent, i que la seva solució és que encara no ha trobat una forma adequada mecanismes legals. El concepte de serveis jurídics En els documents oficials i en la pràctica el concepte de"serveis jurídics"i"serveis jurídics"són considerats equivalentsNo obstant això, en la literatura de l'opinió que va expressar que, sota els serveis jurídics han de ser entesos com a passius financers derivats de convenis de l'ordre, de la Comissió, Agència de servei, gestió de la confiança per part de la propietat, mercantil concessió (franquícia), un joc que és part de la dinamitzadora, un representant, un agent, un Comissionat, Patró, etc, actuant ja sigui en nom d'altres persones, o en el seu nom propi, sinó en els interessos dels altres. Sobre aquesta base els serveis prestats per professionals d'advocats, ha de ser anomenat no és legal i jurídic, i, pel que sembla, que aquesta era l'opinió del Tribunal Suprem, quan es va donar explicacions d'algunes característiques dels serveis, tenint un caràcter legal.