Tots els Advocats del món! Legal cafè amb advocats en línia.


Responsabilitat per Ofensius o Insultants Llenguatge Jurídic Coincidir amb la Llei de Biblioteques


Responsabilitat Civil es pot imposar a una persona que intencionadament o per imprudència usos abusius o insultar a la llengua que provoca malestar psíquic a l'altra personaTot i que la demanda per danys i perjudicis de ofensius o insultants llengua cau en el més general de la reclamació de la imposició intencional de malestar emocional, hi ha normes especials que pertanyen a aquest causa de l'acció. No tots els estats a reconèixer aquesta reclamació individual causa de l'acció. Alguns estats requereixen que aquesta afirmació acompanyat d'uns altres viables faltes, com ara: Assalt Bateria False l'Empresonament i La difamació a més a Més, cada estat pot tenir estatuts que específicament adreça de responsabilitat civil, de la utilització abusiva o insultant llengua. Verbal amenaces Humiliant declaracions Racial o sexual insults i Escandaloses declaracions. Tot i que no hi ha regla clara sobre aquesta qüestió, és més probable que les dues parts no podran demandar els altres quan s' tant utilitzat ofensius o insultants llengua. Lesions lleus a sentiments, generalment, no són suficients per mantenir algú respondrà dels danys i perjudicis. No obstant això, no hi ha una regla universal que determina la manera com ofensius o insultants la llengua ha de ser abans que un pot demandar.

La majoria de les vegades, aquest problema es determina a la llum dels fets i de les circumstàncies que envolten el cas.

Com a regla general, el tribunal tindrà sovint comencen mirant si la llengua provocarà greus malestar emocional d'una persona normal i corrent ordinària, la sensibilitat i la raó. Potser Diferents estats tenen diferents requisits per demostrar la greu malestar emocional. Òbviament, en el seu cas, serà molt més forta si pots demostrar que han patit la malaltia física danys com a conseqüència del malestar emocional. Si vostè o un ésser estimat, han estat ferits per l'intencional o negligent, els actes d'un altre, ha de parlar amb un advocat immediatament per aprendre més sobre preservant els seus drets i els remeis. Danys personals advocat haurà de ser capaç de explicar el valor del seu cas i ajudar a navegar a través del complicat procés legal.