representació en el tribunal de Traducció al rus — exemples de l’anglès Reverse ContextAquests programes podrien cobrir totes o algunes de les següents: inicial investigació, despeses, taxes judicials, honoraris d’advocats per a l’assessorament i d’, poden qualificar per ajudar amb les despeses de diners públics, de forma gratuïta o amb una aportació en funció dels seus mitjans

Una de les efectiu aproximacions a la reducció de costos és posar a disposició de bona qualitat, pro bono o de baix cost servei jurídic per a Ells no estan obligats a informar d’operacions sospitoses si la sospita es basa en informació que va ser divulgada en el marc de l’assessorament jurídic

Secundària assistència jurídica implica Estatal de garantia d’assistència per un advocat davant dels tribunals, que inclou la redacció de documents, la defensa i el cas