PÚBLIC DEFENSORLLIURE ADVOCAT

La llei preveu dos tipus d’assistència jurídica gratuïta – primària i secundària.

Lliure primària d’assistència jurídica gratuïta, tenen dret a tots els ciutadans sota la jurisdicció de la secundària – només determinades categories de ciutadans.

Lliure de primària assistència jurídica inclou aquest tipus de serveis jurídics:

— donar informació legal;

prestació de consultes i aclariments sobre qüestions jurídiques;

— preparació de les sol·licituds, queixes i altres documents legals (excepte els documents de naturalesa processal);

— proporcionar assistència a garantir una persona l’accés a la secundària, assessorament jurídic i mediació.

Lliure primària en l’assistència jurídica a aportar:

— òrgans del poder Executiu;

— les autoritats locals;

— persones físiques i jurídiques de dret privat;

— empreses.

Lliure secundària assistència jurídica inclou aquest tipus de serveis jurídics:

— protecció de la fiscalia;

— representació d’interessos de persones en tribunals, i altres organismes de l’estat, administracions locals, per davant d’altres persones;

— elaboració del procediment de documents.

Les categories de persones aptes especificats en l’article .

La gratuïtat de secundària assistència jurídica són un especial empresa advocats inclosos en el Registre d’advocats que s’ofereixen gratis secundària assistència jurídica permanent a base sota el contracte o acord.