Tots els Advocats del món! Legal cafè amb advocats en línia.


PÚBLIC DEFENSOR


LLIURE ADVOCAT La llei preveu dos tipus d'assistència jurídica gratuïta - primària i secundària. Lliure primària d'assistència jurídica gratuïtatenen dret a tots els ciutadans sota la jurisdicció de la secundària - només determinades categories de ciutadans. Lliure de primària assistència jurídica inclou aquest tipus de serveis jurídics: donar informació legal; prestació de consultes i aclariments sobre qüestions jurídiques; preparació de les sol·licituds. queixes i altres documents legals (excepte els documents de naturalesa processal); proporcionar assistència a garantir una persona l'accés a la secundària. assessorament jurídic i mediació. Lliure primària en l'assistència jurídica a aportar: òrgans del poder Executiu; les autoritats locals; persones físiques i jurídiques de dret privat; empreses. Lliure secundària assistència jurídica inclou aquest tipus de serveis jurídics: protecció de la fiscalia; representació d'interessos de persones en tribunals.

i altres organismes de l'estat.

administracions locals. per davant d'altres persones; elaboració del procediment de documents. Les categories de persones aptes especificats en l'article. La gratuïtat de secundària assistència jurídica són un especial empresa advocats inclosos en el Registre d'advocats que s'ofereixen gratis secundària assistència jurídica permanent a base sota el contracte o acord.