L’OMC propietat intel·lectual (ADPIC) — quins són els drets de propietat intel·lectualEls drets dels autors de les obres literàries i artístiques (com ara llibres i altres escrits, composicions musicals, pintura, escultura, programes d’ordinador i pel·lícules) estan protegits pels drets d’autor, per un període mínim de anys després de la mort de l’autor. També protegits a través de drets d’autor i afins (de vegades referit com a»veïns») drets són els drets dels artistes intèrprets o executants (per exemple, cantants, actors i músics), els productors de fonogrames (enregistraments de so) i organismes de radiodifusió.

Mentre socials bàsics objectius de protecció de la propietat intel·lectual són, com s’ha indicat anteriorment, també cal assenyalar que l’exclusiva drets concedits en general estan subjectes a una sèrie de limitacions i excepcions, destinats a afinar l’equilibri que s’ha de trobar entre els legítims interessos dels titulars dels drets i dels usuaris.

L’Organització Mundial del Comerç (OMC) s’ocupa de la global regles de comerç entre les nacions

La seva funció principal és garantir que els fluxos de comerç com problemes, previsiblement i lliurement com sigui possible. Més