LLIURE ASSESSORAMENT JURÍDIC EN PRÉSTECSLLIURE ASSESSORAMENT JURÍDIC EN PRÉSTECS

Cal assenyalar que si es forma en el deute Bancari en el préstec en l’acord de préstec del Banc, simultàniament, pot exigir que els acreditat pagar deutes existents. I a finals d’amortització només es compten com a violacions de les condicions de préstec.

Recordeu que si, a causa del retard en els pagaments, el Banc li demana que per pagar el préstec, i el prestatari no, el creditor s’adreça a cort amb la corresponent reclamació sobre el col·leccionisme.

Si vostè està començant a produir en el finançament, que no ha d’amagar al Banc i no per a respondre a les trucades telefòniques gestors. La solució és simple contacte amb el Banc i pacíficament decideixi amb els consultors el problema. Si pots convèncer el Banc a la seva discapacitat és només un problema temporal i aviat podreu pagar tots els deutes, és possible obtenir una pròrroga de préstec de pagaments o de reducció en l’import de pagament per un període determinat. En aquest cas, hi ha una alta probabilitat d’evitar la meritació de sancions i multes.

En aquest cas, si el vostre principal del deute sobre el préstec no és molt gran de possibilitats per evitar multes i anar als tribunals es torna més. El Banc també podria anar a una reunió i oferir un breu respir per a poder millorar la seva situació financera.