LLIURE ASSESSORAMENT JURÍDIC EN PRÉSTECSLLIURE ASSESSORAMENT JURÍDIC EN PRÉSTECS

Per començar és per calmar-se i resoldre de forma pacífica amb el Banc aquest problema

Però, cal tenir en compte que si hi ha deute del préstec, sancions es produirà en una base diària. Tradicionalment — és pagar el Banc penal i de la pena interès del deute vençut i pendent.

Cal assenyalar que si es forma en el deute Bancari en el préstec en l’acord de préstec del Banc, simultàniament, pot exigir que els acreditat pagar deutes existents. I a finals d’amortització només es compten com a violacions de les condicions de préstec.

Recordeu que si, a causa del retard en els pagaments, el Banc li demana que per pagar el préstec, i el prestatari no, el creditor s’adreça a cort amb la corresponent reclamació sobre el col·leccionisme.

Si vostè està començant a produir en el finançament, que no ha d’amagar al Banc i no per a respondre a les trucades telefòniques gestors.

La solució és simple contacte amb el Banc i pacíficament decideixi amb els consultors el problema

Si pots convèncer el Banc a la seva discapacitat és només un problema temporal i aviat podreu pagar tots els deutes, és possible obtenir una pròrroga de préstec de pagaments o de reducció en l’import de pagament per un període determinat. En aquest cas, hi ha una alta probabilitat d’evitar la meritació de sancions i multes.

En aquest cas, si el vostre principal del deute sobre el préstec no és molt gran de possibilitats per evitar multes i anar als tribunals es torna més. El Banc també podria anar a una reunió i oferir un breu respir per a poder millorar la seva situació financera