LLIURE ASSESSORAMENT JURÍDIC EN LÍNIALLIURE ASSESSORAMENT JURÍDIC EN LÍNIA

Per descomptat, amb l’assessorament d’advocats en la prioritat sempre per a nosaltres desfavorits categories: pensionistes, persones amb discapacitat, a totes aquelles persones que per qualsevol motiu no són capaços de defensar els seus drets.

Més recentment, aquesta categoria va ser afegit i persones desplaçades internes (internament desplaçats).

També la consulta jurídica nostre despatx ofereix militars i les seves famílies, com en els recents casos de violació dels seus drets.

En alguns casos, la consulta a un advocat és l’únic camí per aconseguir la justícia, per exemple, si il·legalment privat del dret a l’habitatge, va negar pagaments o subvencions.

Consulta amb un advocat ha de ser un humà bàsic principi, el que ajuda a mantenir més confiança en la vida. Si tots els ciutadans eren més conscients dels termes legals, seria molt menys conflicte.