Tots els Advocats del món! Legal cafè amb advocats en línia.


L'Estat de nova York Tribunal d'Apel·lació


El Tribunal ha modificat la seva Normativa per a l'Admissió d'Advocats i Assessors de la Llei (Part, Normesb i.) i la seva Normativa per a la concessió de Llicències d'Legal Consultors (Part, Regla. L'horari establerts a continuació inclou les al·legacions sessions, així com els jutjats els dies de la conferència, que està prevista per al de juny i de desembre i. d'agost i són especials elecció apel·lació de la sessió de dies El de juny de, el Tribunal concedeix deixar de recurs en Matèria de Wegmans Mercats d'Aliments v Impost sobre Recursos Tribunal. El recurs està treballant en el curs normal de ple briefing i oral de l'argument. El Tribunal convida a amicus curiae participació de les qualificat i interessats. Ple avís a la barra d'aquí.