Tots els Advocats del món! Legal cafè amb advocats en línia.


L'Arbitratge Advocats Legal Coincidir Amb La Llei De Biblioteques


L'arbitratge és una forma de que es coneix comunament com a Alternatius de Resolució de Conflictes (ADR)És un procés on tots dos costats reuneixen i acorden seguir i respectar la la decisió de l'àrbitre. Aquest és un itinerari que es pot tractar en lloc de presentar una demanda i anar als tribunals per a resoldre un conflicte. L'àrbitre és generalment un advocat familiaritzat amb l'àmbit del dret de ser decidit. La decisió de l'àrbitre és legalment vinculant en contra de les dues parts, encara que les decisions poden ser objecte de recurs, en alguns casos. Com s'ha comentat anteriorment, l'arbitratge pot ser utilitzat quan dues parts d'un conflicte, d'acord. No obstant això, és més comunament utilitzat en els casos en què les parts va entrar en un contracte abans de la disputa. Diversos tipus de contractes, inclosos els contractes de treball i acords després de la compra, sovint contenen llengua sempre que l'arbitratge es poden utilitzar per primer intent per resoldre qualsevol litigi entre les parts del contracte. En els casos en què els consumidors d'acord amb els termes a l'hora de comprar productes o serveis, que pot ser sorprès per trobar que han d'acord a l'arbitratge (no llegir el conveni, paraula per paraula). Hi ha diverses raons per què l'elecció de treballar amb arbitratge advocats és el millor curs d'acció de la interposició d'una demanda judicial. Aquests inclouen: Normalment, si l'arbitratge és previst en un contracte, les condicions per a l'arbitratge serà previstes en el contracte.

En general, però: Hi ha diverses consideracions que la persona s'ha de considerar a l'hora de decidir entre arbitratge i judici.

Aquests inclouen: Arbitratges són generalment destinat a ser vinculant, i una resolució final del conflicte.

Per la seva mateixa naturalesa, arbitratges que s'utilitzen com a forma de resoldre els conflictes sense la necessitat de prendre l'assumpte a un tribunal per a ser litigated. Estats units tribunals no es veuen favorablement sobre el recurs de laudes i de recursos de premis rarament són un èxit. Cort no s'revisió arbitratges que encara estan en procés No obstant això, hi ha alguns estrets circumstàncies en les quals els premis poden ser objecte de recurs (després de l'arbitratge, s'ha conclòs): també cal assenyalar que, per tal de recurs, ha de ser una registre de l'arbitratge. Això és perquè els tribunals han de tenir constància de la tramitació del procediment arbitral per tal de fer qualsevol judici sobre la seva correcció. La decisió d'entrar a l'arbitratge o litigi és un element important Hi ha molts factors a tenir en compte i un advocat pot assessorar sobre la seva decisió.

Un negoci advocat pot considerar el cas i ajudar a determinar si l'arbitratge és adequat per a vostè.

A més a més, un advocat pot ajudar a decidir quines àrbitre seria el millor ajust en la seva situació.