Tots els Advocats del món! Legal cafè amb advocats en línia.


L'AJUDA D'UNA FAMÍLIA ADVOCAT


AJUDAR A LA FAMÍLIA ADVOCAT La majoria d'ells aconseguirà resoldre el procediment de reclamació per mutu acord de les partsNo obstant això, sovint hi ha situacions en què un conflicte no pot ser resolt a través de les negociacions i els cònjuges encara s'ha de buscar l'ajuda d'un advocat de la família d'acord amb el divorci, la divisió de la propietat, manteniment obligacions i altres qüestions. El dret de família és un dels principals sectors de la llei, que regula el matrimoni i les relacions familiars. L'jurídic bàsic de la llei que regula la família importa és el Codi de Família. Ell és la principal llei en la qual els diversos procuradors i advocats en la defensa dels interessos del client. La família advocat o procurador és necessari quan hi ha els següents tipus de conflictes familiars: procedent del matrimoni i les relacions familiars dels cònjuges; que es derivin de relacions jurídiques"cònjuges i fills"; altres conflictes familiars.