la propietatCol·lecció de drets d’ús i gaudiu de la propietat, incloent-hi el dret a transmetre-la als altres