Tots els Advocats del món! Legal cafè amb advocats en línia.


La línia de successió hereditària


El Successor a títol hereditari, oficina o com, en el cas del patrimoni de ser indivisible, es dirigeix a una persona en un moment Aquests conceptes estan en ús en anglès successions Principals conceptes per successió hereditària són en general ja sigui la seva masculí o hereu generals - veure més primogenitura (agnatic, cognatic, i també la igualtat)Certs tipus de propietat passen per un descendent o relativa de l'original titular, beneficiari o concessionari segons un determinat ordre de parentiu. Després de la mort del concessionari, un designat herència, com ara l'ennobliment, o una monarquia, passa automàticament a la que viuen, legítim, no adoptiu relativa del concessionari, que és més alta en descens, independentment de la relativa edat i a partir d'aquí continua per passar a la posterior successors del concessionari, d'acord amb la mateixa fórmula, després de la mort de cada posterior hereu. Cada persona que hereta segons aquesta fórmula es considera un hereu a la llei de la becada i a l'herència no pot passar per algú que no és un natural, legítim descendent o relativa de la becada.

Garantia kin, que comparteixen totes o algunes de les becada per l'ascendència, però no directament baixar des de la becada, poden heretar si no hi ha cap limitació a hereus del cos. Hi ha altres tipus de fórmules per herència, si el patrimoni es pot dividir: hereus portioners i partible herència 'Hereu mascle"és un genealògic termini que específicament significa 'sènior masculí masculí per primogenitura en la legítima descens d'un individu'.