LA INSCRIPCIÓ DE MATRIMONILa secció de Hindú Matrimoni Llei disposa que per tal de facilitar la prova de Hindú matrimonis, el govern de l’estat pot fer normes, sempre que les parts per a qualsevol tipus de matrimoni pot tenir les dades personals relatives a la seva matrimoni va entrar en aquesta manera i subjecte a aquestes condicions, com pot ser prescrita en Hindi Matrimoni Registre de mantenir per a la finalitat. (Inscripcions) Secció de la Llei disposa que el Govern de l’Estat pot, si ho és de la opinió que és és necessari o convenient per fer, facilitar que la introducció de les dades personals abans esmentats, ha de ser obligatori a l’estat o a qualsevol part d’ell, ja sigui en tots els casos, o en aquest cas, com pot ser especificat. No hi ha cap requisit per a la matrícula de Hindú matrimonis abans de l’Hindu matrimoni Acte. En general, els Hindús no aconseguir els seus matrimonis registrats a diferència de l’Adopció, la Transferència de la Propietat i a la Partició. La Llei no contenen les normes de registre i el Govern de l’Estat han estat autoritzades per emmarcar-los. La finalitat del registre és únic per tal d’oferir una bona evidència de matrimoni Clàusula estableix que Hindú Matrimoni Registres seran admesos com a prova.

És explícitament establertes en aquesta Llei que no registre no afecta la validesa del matrimoni.

Per tant, el matrimoni pot ser vàlid sense necessitat de registre

A Seema v. Ashwini Kumar, el Tribunal Suprem ha vivien en profunditat sobre el tema de registre de matrimonis. Es va suggerir per a l’obligatorietat de la inscripció de matrimonis en tots els estats