Tots els Advocats del món! Legal cafè amb advocats en línia.


JURÍDICA GRATUÏTA AJUDA


administracions oficines judicials

D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA GRATUÏTA La prestació de l'assistència jurídica gratuïta ha d'estar basat en aquests principis de l'objectivitatla imparcialitat. la igualtat d'accés dels ciutadans a l'assistència i la confidencialitat en la seva provisió. Els Participants en el sistema públic d'assistència jurídica gratuïta són l'Executiu autoritats i el seu subordinat a les institucions de l'Executiu de les autoritats de la constituent entitats. advocats i notaris.