GRATUÏT D’ASSESSORAMENT JURÍDIC EN LÍNIALLIURE ASSESSORAMENT JURÍDIC EN LÍNIA

Tot entrant consultes són ateses pels nostres advocats o procuradors en l’ordre en què es reben

i en funció de la seva càrrega de treball. El període mitjà de consideració de les peticions rebudes amb caràcter General és de — dies naturals