Tots els Advocats del món! Legal cafè amb advocats en línia.


Fiscal Inspecció s'estudia el comportament d'un organisme que viola la antismoking legislació


El cas de la fiscalia, Nicolae Guryev, que es va veure fa dues setmanes, mentre que el tabaquisme i la presa de possessió davant de la Chisinau Fiscalia, tornarà a llegir seu, va cridar l'atenció de la a la Fiscalia de l'InspectorateVaile Todorova, un inspector de la Fiscalia de l'Inspectorate, dit Crim Moldàvia que serà la primera determinar si hi ha desviacions en el comportament de la fiscalia Guryev. 'Si trobem disciplinari desviació, a continuació, us enviarem el fitxer a la Disciplinari Col·legi adscrit al Consell Superior de la Fiscalia, amb la proposta de sanció al fiscal. El Fiscal Inspectorate també va afirmar que no disciplinari conductes perjudicials per a la fiscalia serà tolerada, i que la Inspecció ha actuat com a resultat de tot el material publicat en la premsa i examinar qualsevol queixa sobre l'actuació de la fiscalia. El fiscal Nicolae Guryev es va veure fumar davant de la Reescannejar Oficina de Chisinau Fiscalia, així que vulnerin les disposicions de l'Tabac Llei de Control. A més a més, el legislador va llançar el fumar un cigarret a la porta de la institució. El fiscal va ser clarament alterada quan es va adonar que ell era de fumar en un lloc públic i va començar a maleir. La llei preveu una multa de a lei per a fumadors en llocs prohibits La responsabilitat per detectar i sancionar aquests fets es troba amb la policia.