Tots els Advocats del món! Legal cafè amb advocats en línia.


FDIC: Assegurança de dipòsits


EDIE permet que els consumidors i els banquers saben, a cada banc de base, com l'assegurança normes i límits s'apliquen a un imponent específic del grup dels comptes de dipòsit que està assegurat i quina part (si hi ha), supera els límits de cobertura en aquell bancUtilitzar aquesta eina per aprendre els conceptes bàsics sobre la FDIC-assegurat dipòsit de comptes i dipòsit d'assegurances de cobertura de les directrius. Aquests vídeos descriure els diferents tipus de propietat categories que habiliten per a la cobertura d'assegurança. Llegir o imprimir a dues FDIC fullets (Assegurança de dipòsits un cop d'Ull i la Seva Assegurat Dipòsit) que expliquen els detalls de l'assegurança de dipòsits. Disponible en anglès i espanyol Obtenir una visió general de la història de la FDIC, per què assegurança de dipòsits és important, com es finança i com la cobertura pot aplicar a les seves comptes. La FDIC només cobreix el dipòsit de comptes a la assegurat bancs i institucions financeres Esbrineu si el vostre comptes d'optar per la cobertura i la quantitat de cobertura són elegibles. En el cas improbable d'un banc fracàs, entendre com la FDIC assegura que obtenir l'indicador de l'accés a l'assegurat dipòsits.