El divorci dels cònjugesJa que aquests actius s’emmarquin en l’impost sobre la jurisdicció de Sud-Àfrica, fins i tot per als no residents, no hi ha cap necessitat d’impedir-los des de la implantació de més relleu atribuïdes

Aquests es resumeixen en la taula següent

immobles propietat situat al Sud-Àfrica o de qualsevol interès o dret, de qualsevol naturalesa o en propietat, incloent drets d’fixa o variable pagaments com a contraprestació per al treball o el dret al treball dipòsits minerals, fonts i altres recursos naturals o