Dret de famíliaDret de família (també anomenat dret matrimonial o de la llei de l’àmbit domèstic relacions) és una àrea de la llei que tracta sobre afers de família i domèstic de les relacions