Tots els Advocats del món! Legal cafè amb advocats en línia.


D'habitatge Consell de NI


Escrit i actualitzat per l'Habitatge Drets i finançat per l'Habitatge Executiud'Assessorament d'Habitatge NI és la casa independent d'assessorament d'habitatge a Irlanda del Nord. Si heu de fer una nova reclamació per ajudar amb les despeses d'habitatge. és probable que l'ajuda que rebrà serà a través Universal de Crèdit. Una recent sentència del tribunal va ordenar agents de la propietat immobiliària per a pagar les taxes per un llogater El tribunal va sostenir que el llogater tenia dret a reclamar aquestes taxes sota els termes de la Comissió per Vendes de Sòl Ordre. Hem redactat una carta per ajudar a reclamar qualsevol quota que has pagat als agents.