Tots els Advocats del món! Legal cafè amb advocats en línia.


Comú de la propietat definició legal de la propietat comuna


que tots els propietaris poden utilitzar

n.) els béns propietat de 'pagesos en comú,' que cada un té un 'indivisa d'interès en la totalitat de la propietat.) la propietat gestionat per una comunitat de propietaris en un condomini projecte o una subdivisió de desenvolupament

com ara parcs i parcs nacionals

i cada un té un percentatge d'interès.) les terres propietat de la generalitat per al públic (comú) utilitzar.