Carta de NomenamentUn carta de nomenament és una oferta per escrit d’una determinada posició en una organització. Després d’un candidat ha passat a través de tot el necessari per a entrevistes i preselecció, que s’emetrà una carta de nomenament, si són elegits per al càrrec. De vegades, però no sempre, confirma detalls de la dita posició i la data d’inici.

Clarament la posició o el títol de l’escollit candidat i donar una breu descripció del que això suposa. Ens complau informar-vos que heu estat seleccionats per la posició de director d’inversions a l’Alba de les Inversions. Hem tingut moltes qualificats, però que semblava ser la millor opció per a la nostra organització que creix. El seu treball cita començarà el proper dilluns, de juliol a les h.

Vostè rebrà el salari de dòlars de

euros anuals, juntament amb possibles bonificacions. Tindreu un mes de la paga de deixar a l’any i tindrà l’ús d’un vehicle de l’empresa. L’Connecticut Consell d’Educació es nomena que un membre del Comitè d’Auditoria. Com a Membre del consell d’administració membre, la seva posició es manté fins a anys, i que són responsables davant el Consell de l’Educació per a la reelecció cada any en funció del rendiment. Si es completa un er any després de ser reavaluada costat d’altres possibles candidats. Si, posteriorment, tornar a nomenar, llavors vostè pot servir un altre de anys només. Com tots vostès saben, la finalitat de la Comissió d’Auditoria és per ajudar el Consell d’Ensenyament de valorar objectivament el rendiment de l’organització i la seva gestió. Per a això serà necessari que passen entre a hores anuals en el paper, excloent-ne la formació o altres reunions. Ens vam quedar impressionats per la seva exemplar de peu a la comunitat, que era molt més gran que la resta de candidats, i esperem que l’acceptació d’aquest paper important.

Sincerament, Socarrimat, Director d’Educació