ASSISTÈNCIA GRATUÏTAAJUDA GRATIS

D’assistència jurídica gratuïta es divideixen en dues modalitats: lliure primària, l’assistència jurídica i lliure secundària assistència jurídica.

Lliure primària, l’assistència jurídica, l’estat garanteix, que és informar a la persona dels seus drets i llibertats, el procediment de la seva implementació, la recuperació en cas de la seva violació i el procediment per a apel·lar contra les decisions, accions o omissions dels òrgans de poder de l’estat, cossos de local self-government, funcionaris i oficials.

Així, a primària d’assistència jurídica gratuïta, vostè pot aconseguir gratis assessorament legal i altres qüestions, les explicacions de la legislació i així successivament.

Lliure secundària assistència jurídica, l’estat garanteix, que és crear igualtat d’oportunitats per a l’accés de les persones a la justícia.

Lliure secundària assistència jurídica inclou aquest tipus de serveis jurídics:

) la protecció dels interessos de l’acusat, la part demandada, en el procés penal;

) la protecció dels interessos de la persona a portar-lo a responsabilitat administrativa;

) representar els interessos de les persones en tribunals, i altres organismes de l’estat, administracions locals, per davant d’altres persones;

) preparació de la tramitació de documents (sol·licituds, reclamacions, les queixes, reclamacions, al·legacions, mocions, etc.).

Així, en el marc de la secundària d’assistència jurídica gratuïta es pot obtenir lliure accés a la justícia, per obtenir una assessoria jurídica a la cort per a representar els Seus interessos, serà lliure de tramitació de documents, reclamacions, etc