Tots els Advocats del món! Legal cafè amb advocats en línia.


ASSISTÈNCIA GRATUÏTA


que és informar a la persona dels seus drets i llibertats

AJUDA GRATIS D'assistència jurídica gratuïta es divideixen en dues modalitats: lliure primàrial'assistència jurídica i lliure secundària assistència jurídica. Lliure primària. l'assistència jurídica.

l'estat garanteix.

la recuperació en cas de la seva violació i el procediment per a apel·lar contra les decisions.

el procediment de la seva implementació

accions o omissions dels òrgans de poder de l'estat.

cossos de local self-government. funcionaris i oficials. Així. a primària d'assistència jurídica gratuïta. vostè pot aconseguir gratis assessorament legal i altres qüestions. les explicacions de la legislació i així successivament. Lliure secundària assistència jurídica. l'estat garanteix. que és crear igualtat d'oportunitats per a l'accés de les persones a la justícia. Lliure secundària assistència jurídica inclou aquest tipus de serveis jurídics: ) la protecció dels interessos de l'acusat. la part demandada. en el procés penal; ) la protecció dels interessos de la persona a portar-lo a responsabilitat administrativa; ) representar els interessos de les persones en tribunals. i altres organismes de l'estat. administracions locals. per davant d'altres persones; ) preparació de la tramitació de documents (sol·licituds. en el marc de la secundària d'assistència jurídica gratuïta es pot obtenir lliure accés a la justícia. per obtenir una assessoria jurídica a la cort per a representar els Seus interessos. serà lliure de tramitació de documents.