Tots els Advocats del món! Legal cafè amb advocats en línia.


ASSESSORAMENT FISCAL EN LÍNIA DE FORMA GRATUÏTA


ASSESSORAMENT FISCAL EN LÍNIA DE FORMA GRATUÏTA També regulen l'aplicació de control de l'estat en aquest àmbit Òrgans FNS auditar periòdicament el compliment de la modalitat de pagament de les taxes i exactitud de la documentacióMés sovint, els individus no existeixen, els documents sol·licitats no s'inclouen en el temps informes, NEIX codis no es corresponen amb les reals de les activitats, etc. El fiscal inspector pot imposar sancions per a cada un d'aquests trastorns Per ajudar en aquesta situació, la capacitat d'advocat fiscal, pot assessorar sobre com evitar sancions. Assessorament jurídic en matèria fiscal assessorament Fiscal en el nostre portal està disponible en línia i per telèfon. Mentre que d'assistència jurídica gratuïta està disponible per a residents a tot el país, els experts li dirà com comportar-se en l'actuació inspeccions, ajudarà a omplir la Declaració, per emetre una deducció fiscal i assessorar sobre altres qüestions.