Tots els Advocats del món! Legal cafè amb advocats en línia.


ADVOCATS


l'honor i la dignitat dels seus membres

ADVOCATS Unió internacional (Mancomunitat) dels defensors va ser fundada en com a resultat de la reorganització de la Unió dels advocats de la URSSamb el suport d'advocats de nou Estats de les antigues repúbliques Soviètiques. Els objectius principals de la Internacional Mancomunitat advocats és la resolució del problema de l'establiment i desenvolupament de relacions exteriors de les minories ètniques legal de les organitzacions (associacions). la formació d'una significativa part organitzativa de la societat civil global. així com el posicionament de defensors en l'àmbit internacional com a independent. la força amb la qual es calcula. Unió internacional (Mancomunitat) dels defensors obres en més buscats a l'actual comunitat jurídica àrees: la cooperació internacional. regional de sindicats. associacions i altres organitzacions sense ànim de lucre d'advocats; formació de recursos d'informació en l'àmbit de la defensa; estudi i la distribució de l'experiència de destacats juristes de tot el món; organització de seminaris internacionals. congressos i conferències; participació en organitzat conjuntament per les associacions internacionals d'advocats de conferències. reunions; facilitar l'intercanvi d'experiències d'advocats de diferents països; organització de l'intercanvi de les delegacions del col·legi d'advocats entre associacions sense ànim de lucre d'advocats en diferents països i regions; realització de públic independent legal examen de la normativa actes. la circulació de l'estat organismes i les organitzacions públiques. la promoció i el desenvolupament de la legislació sobre advocat de l'activitat i professió jurídica; protecció de les llibertats i drets.