Tots els Advocats del món! Legal cafè amb advocats en línia.


ADVOCAT CIVIL CAS


ADVOCAT CASOS CIVILS Les activitats d'advocats comença en el tercer, quart cursos Quatre grans àrees: dret penal, la llei de l'estat, civil i internacional. El més comú perfil d'un advocat - civil. Serveix advocats, jutjats, notaries, advocats, els seus serveis jurídics a les empreses Els estudiants que cursin la llei de l'estat, podrà en el futur per treballar en organitzacions governamentals i les organitzacions públiques. Penal perfil parla per si mateix: és formar futurs investigadors Tingueu en compte que l'elecció d'un perfil no vol dir que un llicenciat Universitari no serà capaç de fer en el futur en altres àmbits. Sens dubte, legals educació en diferents universitats varia

Així, l'escola Superior d'Economia prepara advocats amb un biaix en l'esfera econòmica, de manera que la seva formació implica un gran bloc d'econòmiques i disciplines jurídiques.

A MGIMO, l'èmfasi és en el dret internacional, de manera que els alumnes que estudien història, relacions internacionals, les relacions econòmiques internacionals, de l'àmbit públic i dret privat.